План уписа у школску 2017/2018. годину

1. ГИМНАЗИЈА:

а) Општи смјер (IV степен) – 2 одјељења – 48 ученика

б) Друштвено-језички смјер (IV степен) – 1 одјељење – 24 ученика

 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

а) Техничар рачунарства (IV степен) – 1 одјељење – 24 ученика

б) Техничар мехатронике (IV степен) – 1 одјељење – 24 ученика

в) Електроничар механичар (III степен) – 1 одјељење – 24 ученика

 

3. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ:

а) Пољопривредни техничар (IV степен) – 1 одјељење – 24 ученика

б) Цвјећар-вртлар (III степен) – 1 одјељење – 24 ученика

 

4. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО:

а) Грађевински техничар (IV степен) – 1 одјељење – 24 ученика

б) Зидар (III степен) – 0.5 одјељења – 12 ученика

в) Тесар – полагач облога (III степен) – 0.5 одјељења – 12 ученика

 

СВЕГА:

а) Четврти степен – 7 одјељења -168 ученика

б) Трећи степен – 3 одјељења – 72 ученика

УКУПНО: 10 одјељења – 240 ученика