ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ

ПРИЈАВА: ОД 15 – 17.8.2017.  (КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ – ОД 7-15:00 ЧАСОВА)

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: ОД 21 – 24.8. (ПРЕМА РАСПОРЕДУ)

ПОПРАВНИ ИСПИТИ: ОД 25 – 30.8. (ПРЕМА РАСПОРЕДУ)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА У
АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/ 2017. ГОДИНЕ

МАТЕМАТИКА (I6, I9, II 1, II 2, III 3 ) – 8 кандидата
ПЕТАК, 25. 08. 2017. године у 8,00 часова- ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА
ПОНЕДЈЕЉАК, 28. 08. 2017. године у 8,00 часова – УСМЕНИ ДИО ИСПИТА
КОМИСИЈА:
1. Анела Софић/Данијела Пурић/Јован Микић
2. Јован Микић/Анела Софић/Данијела Пурић
3. Данијела Пурић/Јован Микић/Анела Софић
СУС МОТОРИ ( I8 ) – 2 кандидата
ПОНЕДЈЕЉАК, 28. 08. 2017. године у 8,00 часова
КОМИСИЈА:
1. Миле Митровић
2. Жељко Пеулић
3. Јован Симеуновић
ХЕМИЈА (II5 ) – 1 кандидат
ПОНЕДЈЕЉАК, 28. 08. 2017. године у 10,00 часова
КОМИСИЈА:
1. Митра Гајић
2. Соња Шавија
3. Невенка Кузмановић

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ ( I6 ) – 3 кандидата
ПОНЕДЈЕЉАК, 28. 08. 2017. године у 7,15 часова
КОМИСИЈА:
1. Слађана Љубојевић
2. Соња Шавија
3. Митра Гајић

ФИЗИКА ( I8,I9, II5 ) – 3 кандидата
УТОРАК, 28. 08. 2017. године у 8,00 часова
КОМИСИЈА:
1. Анђелко Старчевић
2. Бранка Благојевић
3. Ранко Девић

ИСТОРИЈА ( I6 ) – 1 кандидат
УТОРАК, 29. 08. 2017. године у 8,00 часова
КОМИСИЈА:
1. Александар Васић
2. Петра Митровић
3. Ружа Зарић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ( I6 ) – 4 кандидата
УТОРАК, 29. 08. 2017. године у 8,00 часова- ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА
СРИЈЕДА, 30. 08. 2017. године у 7,15 часова – УСМЕНИ ДИО ИСПИТА
КОМИСИЈА:
1. Александра Марић
2. Аница Видаковић
3. Горан Миловановић