ДОНАЦИЈА ВРИЈЕДНОСТИ 11.572,00 км без ПДВ-а

Центар за промоцију европских вриједности ЕУРОПЛУС, Краља Александра бб. 74000 Добој донирао је нашој школи две машине и два стола за потребе практичне наставе пољопривредне школе.

Машине су набављене у склопу пројекта „Образовањем до запошљавања“:

1.Сјецкалица за воће и поврће (вриједност 5780,00 км без ПДВ-а)
2. Машина за вакумирање (вриједност 4842,00 км без ПДВ-а)
3. Столови од инокса, 2 комада (вриједност 950,00 км без ПДВ-а)

Машине су смјештене у просторије школе, а наш задатак је да припремимо адекватну просторију у коју би смјестили машине са столовима, гђе би ученици пољопривредне школе користили машине на часовима практичне наставе.
У ИМЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НАШЕ ШКОЛЕ ХВАЛА ДОНАТОРУ!!!