PISA testiranje

 

PISA testiranje u našoj školi održaće se 11. aprila 2018. godine.  U testiranju će biti obuhvaćeno 46 učenika prvih razreda.

O PISA testitanju

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje realizira probno istraživanje znanja, vještina i kompetencija učenika prvih razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovini – PISA 2018.

Istraživanje počinje 3. aprila ove godine, a provodi se u 80 srednjih škola i obuhvata više od  4.000 učenika.

PISA je međunarodno istraživanje znanja i vještina učenika iz tri oblasti (čitalačka, matematička i pismenost iz prirodnih nauka), a za cilj ima evaluaciju obrazovnih sistema. Provodi se pod okriljem OECD-a u 82 države svijeta.

Bosna i Hercegovina prvi put učestvuje u PISA istraživanju. Važnost istraživanja ogleda se u dobijanju međunarodno usporedivih podataka o učeničkim postignućima i kvalitetu obrazovnih sistema. Fokus nije na propitivanju nastavnog plana i programa, već na procjeni primjene znanja i vještina u stvarnom životu učenika.

Cilj probnog istraživanja je dobiti informacije o tehničkoj pripremljenosti i adekvatnosti PISA zadataka za uspješno provođenje istraživanja u Bosni i Hercegovini, a bitno je i za uspješnu implementaciju glavnog istraživanja koje će se održati u 2018.godini.

Važnost kontinuiranog učešća Bosne i Hercegovine u međunarodnim istraživanjima ogleda se i u praćenju promjena u obrazovnim sistemima u BiH i doprinosi donošenju odluka u cilju unapređenja kvaliteteobrazovanja.

Podaci istraživanja daju informaciju o stanju obrazovanja u BiH u odnosu na druge zemlje, s posebnim naglaskom na zemlje regiona, saopćeno je iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

PISA 2018 u BiH počinje za 15 dana – saznajte više o PISI i kampanji koja joj prethodi

Šta je PISA? Program za međunarodnu procjenu učeničkih postignuća
Šta je u fokusu 2018. godine? PISA mjeri čitalačku, matematičku i naučnu pismenost a u 2018. u fokusu je čitalačka pismenost.
Koliko zemalja će učestvovati u 2018? 80 zemalja
Koliko škola i učenika/ca će biti obuhvaćeno u BiH? 7 000 učenika/ca iz 236 škola
Koji je uzrast učenika/ca koji će biti testirani? 15 godina
Kada počinje testiranje? 02.04.2018. godine
Koliko traje testiranje? Ukupno oko 3 sata – jedan sat za rješavanje testa, pauza, i jedan sat za popunjavanje upitnika
Kada će biti poznati rezultati? Finalni rezultati očekuju se u decembru 2019. godine
Da li će rezultati pokazivati postignuća pojedinačnih škola ili učenika? NE – rezultati se odnose isključivo na ukupna postignuća svih učenika/ca, odnosno efikasnost samih sistema obrazovanja.

U Bosni i Hercegovini PISA počinje za 15 dana. Školegijum i Agencija za predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje u BiH će, u suradnji sa stručnjacima za obrazovanje, u narednom periodu objavljivati primjere zadatka iz PISA testa s komentarima. Procjena se provodi svake tri godine, a fokus testa koji se provodi ove godine je na čitalačkim sposobnostima.

Osnovni cilj PISA istraživanja jeste da da preporuku za izradu obrazovnih politika koje će unaprijediti kvalitet, pravednost i efikasnost u obrazovanju. Ovo istraživanje nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego na sposobnostima učenika da primijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama. Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak školovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učešće u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

Osim Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu – Albanije, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije – u ovom testiranju učestvuju još 72 zemlje.

Više o PISI pročitajte na ŠKOLEGIJUM, a svakako pratite i njihovu stranicu u narednom periodu, gdje možete očekivati dnevne objave primjera zadataka sve do početka samog testiranja.

29345614_1688931307839625_2072560438_n