Евакуација у случају елементарних непогода и других несрећа

У четвртак, 29.03.2018. године одржана је у нашој школи вјежба евакуације у случају елементарних непогода и других несрећа.
Сви ученици и радно особље су прошли обуку прије показне вјежбе. Данашња вјежба је започела сиреном за опасност и у року од 2,5 минуте сви су изашли на полигон који је био зборно мјесто. Тамо је извршена прозивка и сви су се вратили и наставили са наставом. Вјежба је изведена успјешно захваљујући великој озбиљности и одговорности свих учесника. Планирана је Годишњим програмом рада школе и редовно ће се изводити једном годишње.

Више фотографија ове вјежбе можете погледати на facebook страници наше школе: https://www.facebook.com/pg/JU-Srednjo%C5%A1kolski-centar-Jovan-Cviji%C4%87-Modri%C4%8Da-1700092926977926/posts/?ref=page_internal

 

viber image4