РАСПОРЕД УЧИОНИЦА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

  • УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ ОБАВИЋЕ СЕ 27 и 28. 8. ОД 9- 12 ЧАСОВА КОД РАЗРЕДНИКА.
  • ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ПРЕТХОДНОМ РАЗРЕДУ, РОДНИ ЛИСТ, ПОТВРДА О УПЛАЋЕНОЈ ПАРТИЦИПАЦИЈИ.
  • УЧЕНИЦИ ПРВИХ РАЗРЕДА ПОНИЈЕТИ САМО ПОТВРДУ О УПЛАТИ.
  • УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ МОРАЈУ ДОНИЈЕТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ УВЈЕРЕЊЕ – ИЗ ОПШТИНЕ, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ОВЈЕРЕНА КУЋНА ЛИСТА.

 

ГИМНАЗИЈA:

I -1, I -2:   УЧИОНИЦА БР. 9

II-1, II-2, II-3: УЧИОНИЦА БР. 24

III-1, III-2, III-3: УЧИОНИЦА БР. 22

IV-1, IV-2, IV-3: УЧИОНИЦА БР. 11

 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА:

I-3, III-4, III-5, III-6: УЧИОНИЦА БР. 1

 

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

I-4, I-5, I-6: УЧИОНИЦА БР. 3

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО:

I-7, IV-5:  УЧИОНИЦА БР. 5

 

ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ:

II-7, II-8, IV-4 :  УЧИОНИЦА БР. 4

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

II-4, II-5, II-6 :  УЧИОНИЦА БР. 6

III-7, III-8, III-9: УЧИОНИЦА БР. 26

 

 

 

УПРАВА ШКОЛЕ