Cписак кандидата који испуњавају услове конкурса

Број: 611-1121/2019

Датум: 9.9.2019. године

 

На основу члана 8. став 3. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19), директор школе након прегледа достављене документације од стране Комисије за избор кандидата, оглашава:

   

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН

                   У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ГЛАС СРПСКЕ“, 28.8.2019. ГОДИНЕ

 

  1. Енглески језик, 18 часова седмично ( пуна норма), приправник, до краја школске 2019/2020. године – 31.8.2020. године

 

  1. Блаженка Ђукић из Добоја
  2. Сузана Гегић из Модриче
  3. Горан Марић из Модриче

 

 

 

Директор

Новка Марковић, проф.