Пројекат – Избор најдемократичније школе у БиХ

Министарство просвјете и културе Републике Српске, образовни центар за демократију и људска права “ЦИВИТАС” у сарадњи и уз подршку Уреда за односе с јавношћу Америчке амбасаде у Сарајеву након успјешно реализоване прошлогодишње експерименталне фазе програма развоја и унапређења демократских односа у школи најављују наставак пројекта “Избор најдемократичније школе” који својим садржајима, смјерницама и критеријима има за циљ осигурати провођење демократских вриједности, принципа и праксе у цијелој школи.

Сам пројекат захтијева да школе, учеснице пројекта, омогуће значајнију сарадњу и отвореност према локалној заједници и родитељима, како би се и они укључили у процес развоја школе. Демократичне школе ће се одликовати активним учешћем наставника, педагога, ученика и родитеља у доношењу одлука и стварању што демократичније атмосфере у школи, те ће потицати самосвијест, критичко размишљање, цјеложивотно учење, слободу избора, интеркултурални дијалог, поштивање различитости и инклузивност, те културу мира.

У првој фази пројекта учествује 88 школа из цијеле БиХ, међу којима је и наша школа. На локалној обуци одржаној 17. и 18.2.2015. године, нашу школу је представљао тим који су чиниле координатор тима – Јелена Богдановић, професорица филозофије и демократије и људских права, Силвија Вујиновић, предсједница Савјета ученика и Добринка Дабић, предсједница Савјета родитеља.

Кроз локалну обуку смо упознати са краткорочним и дугорочним циљевима пројекта, инструментаријем и процесом самовредновања демократске културе и климе школске заједнице. На обуци су представљени и начини рада и ко све може да чини тим пројекта, те смо за почетак проширили постојећи тим. У четвртак, 12.3.2015. године, одржан је први састанак на којем је формиран тим, који же извршити самоевалуацију школе.

Наш тим чине:

- Јелена Богдановић, проф. филозофије и демократије и људских права – координатор тима

- Силвија Вујиновић – предсједница Савјета ученика – члан тима

- Добринка Дабић – предсједница Савјета родитеља – члан тима

- Новка Марковић – педагог школе – члан тима

- Синиша Бабић, проф. демократије и људских права – члан тима

- Драгица Сјенчић – секретар школе – члан тима

- Весна Пашалић – социјални радник – члан тима

- Драгица Бабић – помоћник директора – члан тима

По завршетку пројекта биће проглашена најуспјешнија школа, она која је постигла највећи успјех у процесу оснаживања демократских односа, но стварни ефекат пројекта биће далеко видљивији кроз извјештавање школа и напредак који постижу током имплементације пројекта.

Све активности које су везане за ово такмичење, моћи ћете пратити на wеб страници наше школе.