Историјат школе

Историјат ЈУ Средношколског центра „Јован Цвијић“ Модрича

ЈУ Средњошколски Центар „Јован Цвијић“ Модрича наставља традицију модричких средњих школа од давне 1946. године када је почела са радом Школа ученика у привреди, и 1962. године, од када у Модричи постоји Гимназија.

У досадашњем развоју, модричке средње школе су мијењале организационе облике. У првој фази развоја, одвојено су дјеловале Гимназија и Школа за ученике у привреди. Заједничком одлуком и уз сагласност просвјетних власти, ове двије школе су се спојиле у Центар за средње образовање и васпитање, који почиње са радом 1. септембра 1972. године. То би се могло означити као друга фаза у развоју средњих школа. Трећа фаза у развоју средњих школа у Модричи отпочиње ступањем на снагу новог Закона о средњем образовању по коме се из састава Центра за усмјерено образовање и васпитање са двије радне јединице издвајају и конституишу двије школе и то: Гимназија и Техничко-технолошка школа.

У Гимназију су сврстана затечена одјељења просвјетне, преводилачке и математичке струке и пет новоуписаних одјељења (школска 1991/1992. година).

У Техничко-технолошкој школи задржане су машинска и хемијска струка, а касније је уведена и електротехничка струка.

Од школске 2002/2003 године, одлуком Министарства за просвјету Републике Српске, Гимназија и Техничко-технолошка школа спојене су у Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича и у том организационом облику тренутно постоји и ради.