Одјељења у школској 2017/2018. години

Одјељење:                       Смјер/занимање:                         Разредни старјешина:

I1                                 Гимназија – општи смјер                                         Анђелко Старчевић

I2                                 Гимназија – општи смјер                                         Александра Марић

I3                                   Гимназија, друштвено-језички смјер                           Рајко Живковић

I4                                      Техничари рачунарства                                            Јадранка Митровић

I5                                      Техничари мехатронике                                              Жељко Пеулић

I6                                      Електорничар механичар                                           Угљеша Малбаша

I7                                  Пољопривредни техничари                                        Дејана Савић

I8                                        Цвјећар-вртлар                                                           Дејан Лучић

 

 

II1                                  Гимназија – општи смјер                                           Ружа Зарић

II2                           Гимназија, рачунарско-информатички смјер                 Кристина Горановић

II3                         Гимназија, друштвено-језички смјер                                Слађана Станковић

II4                                 Економски техничари                                                Љиља Илић

II5                                 Економски техничари                                                Миљан Перишић

II6                                             Трговци                                                           Анела Софић

II7                            Техничари електроенергетике                                      Данијела Пурић

II8                        Ауто-електричари                                                         Аница Видаковић

II9                       Електричари                                                                  Марко Мркаљевић

III1                             Гимназија – општи смјер                                             Невенка Кузмановић

III2                             Гимназија – општи смјер                                             Свјетлана Живковић

III3                Гимназија, друштвено-језички смјер                                   Вања Вујић

III4                        Пољопривредни техничари                                            Снежана Мишић

III5                          Текстилни техничари                                                     Дијана Мишић

III6                                  Кројачи                                                                    Слађана Љубојевић

III7                                  Бравари                                                                  Дарио Спасојевић

 

 

IV1                           Гимназија – општи смјер                                              Милица Вукајловић

IV2                           Гимназија – општи смјер                                              Мара Драгичевић

IV3                  Гимназија, друштвено-језички смјер                                   Петра Митровић

IV4                          Економски техничари                                                   Загорка Тимарац

IV5                         Техничари мехатронике                                                 Миле Митровић

IV6                         Кожарски техничари                                                       Митра Гајић