Омладински парламент

Синиша Бабић
Четвртак, 7. час, учионица 11

ПРОГРАМ РАДА ОМЛАДИНСКОГ ПАРЛАМЕНТА       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА:  1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: СИНИША БАБИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Формирање руководства
Х Х
  1. Извјештај о реализацији пројеката
Х
  1. Предлагање нових пројеката
Х Х Х Х Х
  1. Организација квиза „слагалица“
Х
  1. Избор малих пројеката за 2018/2019.
Х
  1. Презентација великих пројеката
Х
  1. Припреме за сједницу
Х