Преводилачка секција – њемачки језик

Анђа Бошковић

Четвртак, 7. час, учионица 9

       ПРОГРАМ РАДА ПРЕВОДИЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: АНЂА БОШКОВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
1.  План и програм рада секције

Одабир програмских садржаја

Х
2. Deutschsprachige Länder Х
3. Berliner Mauer Х
4. Weihnachten Х
5. Ferien Х
6. Prater Х
7. Anekdoten um Einstein Х
8. Ostern Х
9. Mozart (sein Leben und Werk) Х
10. Lorelei Х