Астрономска секција

Бранка Благојевић

Четвртак,  7. час, учионица 4

 ПРОГРАМ РАДА АСТРОНОМСКЕ СЕКЦИЈЕ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: БРАНКА БЛАГОЈЕВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Увод
Х
  1. Највеће контраверзе у астрономији
Х Х
  1. Сунчев систем
Х
  1. Класификација звијезда
Х Х
  1. Граничне појаве
Х Х
  1. Наши великани
Х Х
  1. Постанак и грађа свемира
Х Х