Шаховска секција

Милица Вукајловић и Димшо Антић

уторак 7. и 8. час, учионица 30

 ПРОГРАМ РАДА ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: МИЛИЦА ВУКАЈЛОВИЋ И ДИМШО АНТИЋ 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
 1. Пријављивање  ученика
Х
 1. Формирање група
Х
 1. Основе шаха
Х
 1. Кретање шаховских фигура
Х
 1. Шаховска отварања
Х Х Х Х Х Х Х Х
 1. Шаховска тактика
Х Х Х Х Х Х Х
 1. Шаховска стратегија
Х Х Х Х Х Х Х
 1. Начин одлучивања партија
Х Х
 1. Тактички мотиви
Х Х Х Х Х Х Х
 1. Постављена средишњица
Х Х Х Х
 1. Матирање краља
Х Х
 1. Примјери завршница
Х Х Х Х
 1. Жртвовање фигура
Х Х Х
 1. Шаховске комбинације
Х Х Х
 1. Отворене игре
Х  Х Х Х Х Х
 1. Полуотворене игре
 Х Х Х  Х Х
 1. Затворене игре
 Х Х  Х Х Х
 1. Одигравање партија
 Х  Х  Х Х Х Х Х Х Х Х
 1. Шаховски турнир
Х