Психолошка секција

Тијана П. Дамјановић

Уторак, 7. час, учионица 3

 ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ  

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР:ТИЈАНА ПОПОВИЋ-ДАМЈАНОВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
 1. Усвајање плана и програма
Х
 1. Слика о себи
Х
 1. Сукоби и бијес
Х
 1. Страх:слике страха
Х
 1. Како превазићи тугу
Х
 1. Поглед у будућност
Х
 1. Стилови учења
Х
 1. Адолесценција
Х
 1. Права младих
Х
 1. Сањам добру везу
Х
 1. Начин на који видим проблем
Х
 1. Способност комуникације
Х
 1. Активно слушање
Х
 1. Борба са предрасудама
Х
 1. Слободне теме
Х Х
 1. Евалуација рада
Х Х