Дебатна секција

Синиша Бабић

Уторак, 7. и 8. час, учионица 22

       ПРОГРАМ РАДА ДЕБАТНЕ СЕКЦИЈЕ :       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА:  2       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: СИНИША БАБИЋ
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
1.  Формирање секције, правила понашања, дужности и обавезе; Оквирни одабир програмских садржаја Х
2. Дебата (теме: Демократија, транзиција, глобализам, свјетски поредак, власт, политика) Х
3. Унапређење ученичких реторичких способности уз примјере и литературу Х
4. Анализа усвојених метода доказивања Х
5. Дебата Х
6. Вјежба критичког размишљања Х
7. Дебата Х
8. Закључивање:хипотеза, аргумент, суд – методи доласка до истине (филозофија логика) Х
9. Утврђивање и анализа остварености плана рада у првом полугодишту; Сугестије и мјере унапређења секције Х
10. Дебата (теме: филозофија, социологија, проблеми друштва, будућност, психологија) Х
11. Вјежба: Јавни наступ, излагање, превазилажење треме од наступа, вјежбе психолошког растерећења при  наступима Х
12. Вјежба: Припрема за јавну дебату (у оквиру годишњег плана рада школе) у просторијама школе Х
13. Дебата (тема: одлазак младих из БиХ, Европска Унија) Х
14. Јавни наступ – практично излагање дебатних аргумената ЗА и ПРОТИВ (школска демонстрација) Х
15. Заједничке и различите особине између дебате и расправе (свађе) Х
16. Дебата Х Х