Секција – дизајн

Слађана Љубојевић

Четвртак, 7. час, учионица 2

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ДИЗАЈН       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: СЛАЂАНА ЉУБОЈЕВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Потребан прибор и материјал за рад Идеје и интересовања
Х
  1. Постављање фигуре у покрету
Х
  1. Сценски дизајн ;
  2. Типографија или Калиграфија
  3. Изложба радова
Х Х
  1. Потребан прибор и материјал за рад Индустријски дизајн
Х Х
  1. Преплетаји  плетенина
Х
  1. Текстура
Х Х
  1. Изложба радова
Х