Секција „Млади металци“

Радован Тодоровић

радионица

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ МЛАДИ МЕТАЛЦИ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: РАДОВАН ТОДОРОВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. План рада секције
Х
  1. Учествовање у изради пројекта фондације „Мозаик“
Х Х
  1. Израда клупа и столова
Х Х
4.      Уређење школске радионице Х
5.      Израда клупа за ученике Х Х
6.      Поправка оштећених алата Х Х
7.      Заштита алата (чишћење и подмазивање) Х