Електро секција

Јово Ристић

радионица

ПРОГРАМ РАДА ЕЛЕКТРО СЕКЦИЈЕ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: ЈОВО РИСТИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. План и програм рада секције
Х
  1. Отклањање недостатака громобранске инсталације
Х
3.      Преглед и отклањање недостатака код дијела електроинсталације Х Х
4.      Преглед помоћне просторије за пољопривредну школу Х
5.      Преглед разводних ормара Х Х Х Х Х Х Х Х
6.      Отклањање недостатака на електро уређајима за потребе школе Х Х Х Х Х Х Х Х Х