Рачунарска секција

 /Марко Мркаљевић/
Уторак,7. час (30)

 

Садржај са ове странице пребачен је на ново мјесто.

Линк за нову страницу је: Информатика

Конверзија бројних система

Задаци

Vježbe iz Access-a

Уџбеник за први разред гимназије