Рачунарска секција

Марко Мркаљевић
Сриједа, 7. час,  и четвртак,7. и 8. час кабинет информатике бр. 20

 

Садржај са ове странице пребачен је на ново мјесто.

Линк за нову страницу је: Информатика

Конверзија бројних система

Задаци

Vježbe iz Access-a

Уџбеник за први разред гимназије

 ПРОГРАМ РАДА РАЧУНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: МАРКО МРКАЉЕВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
 1. Архитектура рачунара
Х Х
 1. Оперативни системи
Х Х
 1. Инсталација оперативних система
Х Х Х Х
 1. Инсталација апликативних (услужних) програма
Х Х
 1. Рад са корисничким програмима
Х Х Х
 1. Рачунарске мреже
Х Х Х Х
 1. Програмирање (Pascal)
Х Х Х Х
 1. Програмирање (Visual Basic)
Х Х Х Х
 1. Припрема за такмичење (IT Challenge)
Х Х
 1. Систем CAD/CAM (конструкција, моделовање, дизајнирање)
Х Х Х
 1. Мултимедијални програми
Х Х Х
 1. Базе података
Х Х