Рачунарска секција

Драган Тодоровић
Четвртак 7. час кабинет информатике бр. 20

Садржај са ове странице пребачен је на ново мјесто.

Линк за нову страницу је: Информатика

Линк за страницу материјала: Информатика2

Конверзија бројних система

Задаци

Vježbe iz Access-a

Уџбеник за први разред гимназије