План набавки роба, услуга и радова за 2020. годину

На сљедећем линку можете преузети План набавки роба, услуга и радова за 2020. годину: ПЛАН НАБАВКИ РОБА УСЛУГА И РАДОВА   и ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВАВКИ за 2020. годину