Библиотека

Школска библиотека Средњошколског центра „Јован Цвијић“ располаже фондом од око 19000 јединица монографске грађе и око 2300 јединица серијских публикација. Највећи дио фонда чини белетристика, првенствено школска лектира. Незанемарљив је и број стручне литературе, коју је због недостатка читаоничког простора могуће користити ван просторија библиотеке.

Фонд је смјештен по УДК систему на простору од 58 м². Обнавља се намјенски у складу са финансијским могућностима и путем поклона. Посљедња намјенска обнова фонда извршена је у децембру 2013. године када је купљено пет наслова школске лектире (78 књига).Библиотека посједује велики број уџбеника, који су већином поклони бивших или садашњих ученика и радника школе. Библиотека тренутно има 713 чланова, 639 ученика и 72 радника школе. Чланство ученика се обнавља сваке школске године.Радно вријеме библиотеке је од 7.00 до 15.00 часова.