Пољопривредни факултет у Новом Саду

Презентација факултета

Флајер – орнаментална хортикултура

Флајер – пејзажна архитектура

Флајер – производња садног материјала

Флајер – воћарство и виноградарство

Фејсбук странице:
https://www.facebook.com/HortikulturaPejzaznaArhitekturaNoviSad

https://www.facebook.com/DepartmanVocarstvoNS

Инстаграм:
https://www.instagram.com/pejzaznahortikulturans/?hl=en


https://www.instagram.com/vocarstvovinogradarstvons/?hl=en