Особље школе

РАДНИЦИ У ШКОЛИ

У школској 2018/2019. години, у школи ради укупно 75 радника, од чега 57 наставника, 11 помоћних радника (домар, ложач, 2 ноћна чувара и 7 чистачица), стручни сарадници (педагог, социјални радник и библиотекар), те рачуновођа, секретар, помоћник директора и директор.
Новка Марковић, директор
Драгица Бабић, помоћник директора
Драгослав Костић, педагог
Николина Симић, социјални радник
Нада Билбија, библиотекар
Драгица Сјенчић, секретар
Нада Јешановић, рачуновођа

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Мара Драгичевић 

Свјетлана Живковић

Љиља Илић

Дијана Мишић

Рајко Живковић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Вања Вујић

Горан Миловановић

Аница Видаковић

Горан Марић

Стефан Јенко

 

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Анђа Бошковић

Свјетлана Микић

 

ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА СА КУЛТУРОМ РЕЛИГИЈА

Јелена Богдановић

Синиша Бабић

Тијана Поповић Дамјановић

Аида Окановић

КУЛТУРА РЕЛИГИЈА

Сања Митровић

Сања Пијетловић

 

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Ружа Зарић

Александар Васић

Милица Вукајловић

 

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Слађана Станковић

Слободан Срдић

Лејла Викало

 

МАТЕМАТИКА
Анђелко Старчевић

Јован Микић

Анела Софић

Данијела Пурић

Владо Стјепановић

 

ФИЗИКА
Ранко Девић

Бранка Благојевић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Кристина Горановић

Горан Мишић

Марина Лукић

Златко Станић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Габриела Ђаковић

Мирко Милинковић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Марија Тубић-Божић

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Миљан Перишић

Дарио Спасојевић

Бранислав Луковић

 

ХЕМИЈА И СТП ХЕМИЈСКЕ СТРУКЕ
Невенка Кузмановић

Митра Гајић

 

СТП ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ
Снежана Мишић

Дејан Лучић

Живко Томић

Урош Шушак

 

СТП ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Миле Митровић

Јадранка Митровић

Јован Симеуновић

Јово Ристић

 

СТП ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ
Загорка Тимарац

Владенко Ковачевић

Димшо Антић

 

ПРАВО
Милена Аџић

 

СТП МАШИНСКЕ СТРУКЕ
Радован Тодоровић

Зоран Зековић

Драган Тутњевић

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Слађана Љубојевић

 

ОСТАЛО ОСОБЉЕ
Спаса Малиновић, хигијеничар

Боја Симић, хигијеничар

Славица Шарић, хигијеничар

Бранка Јовић, хигијеничар

Звијездана Малиновић, хигијеничар

Милка Праћа, хигијеничар

Иванка Ковачевић, хигијеничар

Милан Илић, домар

Зоран Лазић, ложач

Милош Смиљанић, ноћни чувар

Борко Благојевић, ноћни чувар