Особље школе

РАДНИЦИ У ШКОЛИ

У школској 2020/2021. години, у школи ради укупно 76 радника, од чега 57 наставника, 19 ванаставног особља11 помоћних радника (домар, ложач, 2 ноћна чувара и 7 чистачица), стручни сарадници (педагог, социјални радник, библиотекар и кординатор практичне наставе), те рачуновођа, секретар, помоћник директора и директор.

Новка Марковић, директор
Драгица Бабић, помоћник директора
Драгослав Костић, педагог
Николина Симић, социјални радник
Нада Билбија, библиотекар

Слађана Љубојевић, координатор практичне наставе

Драгица Сјенчић, секретар

Нада Јешановић, рачуновођа

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Мара Драгичевић 

Свјетлана Живковић

Рајко Живковић

Љиља Илић

Дијана Мишић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Вања Вујић

Александра Марић

Горан Миловановић

Маја Самарџија

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Анђа Бошковић

Свјетлана Микић

ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА СА КУЛТУРОМ РЕЛИГИЈА

Јелена Богдановић

Синиша Бабић

Тијана Поповић Дамјановић

ВЈЕРОНАУКА

ПРАВОСЛАВНА: Александар Стевановић

ИСЛАМСКА: Теснима Боснић

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Ружа Зарић

Александар Васић

Милица Вукајловић

БИОЛОГИЈА

Слободан Срдић

Дражен Јанковић

 

МАТЕМАТИКА
Анђелко Старчевић

Анела Софић

Данијела Пурић

Дејана Костић

Елведин Салиховић

ФИЗИКА
Ранко Девић

Бранка Благојевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Кристина Горановић

Горан Мишић

Марина Лукић

Данијел Лазаревић

Драган Тодоровић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Мирко Милинковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Јелена Буљић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Угљеша Малбаша

Миљан Перишић

Дарио Спасојевић

ХЕМИЈА И СТП ХЕМИЈСКЕ СТРУКЕ
Невенка Кузмановић

Митра Гајић

СТП ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ
Снежана Мишић

Дејан Лучић

СТП ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Миле Митровић

Јадранка Митровић

Јово Ристић

СТП ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ
Владенко Ковачевић

Димшо Антић

Дијана Гајић

Слађан Галић

ПРАВО
Велимир Чучак

СТП МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Драган Тутњевић

Зоран Зековић

Велибор Сојановић

Радован Тодоровић

ОСТАЛО ОСОБЉЕ
Спаса Малиновић, хигијеничар

Боја Симић, хигијеничар

Славица Шарић, хигијеничар

Бранка Јовић, хигијеничар

Звијездана Малиновић, хигијеничар

Милка Праћа, хигијеничар

Иванка Ковачевић, хигијеничар

Милан Илић, домар

Зоран Лазић, ложач

Милош Смиљанић, ноћни чувар

Борко Благојевић, ноћни чувар