Особље школе

РАДНИЦИ У ШКОЛИ

У школској 2016/2017. години, у школи ради укупно 71 радник, од чега 53 наставника, 11 помоћних радника (домар, ложач, 2 ноћна чувара и 7 чистачица), стручни сарадници (педагог, социјални радник и библиотекар), те рачуновођа, секретар, помоћник директора и директор.
Новка Марковић, директор
Драгица Бабић, помоћник директора
           –              , педагог
Весна Пашалић, социјални радник
Нада Билбија, библиотекар
Драгица Сјенчић, секретар
Нада Јешановић, рачуновођа

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Мара Драгичевић
Свјетлана Живковић
Љиља Илић
Дијана Мишић
Рајко Живковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Вања Вујић
Горан Миловановић
Аница Видаковић
Ивана Шотра Софтић

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Анђа Бошковић
Амира Мујкановић

ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА
Јелена Богдановић
Синиша Бабић
Тијана Поповић Дамјановић

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Петра Митровић
Александар Васић
Маја Милић
Милица Вукајловић

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Слађана Станковић
Лејла Викало

Слободан Срдић

 

МАТЕМАТИКА
Анђелко Старчевић
Јован Микић
Анела Софић
Данијела Пурић

ФИЗИКА
Ранко Девић
Бранка Благојевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Кристина Горановић
Марко Мркаљевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Габриела Ђаковић
Мирко Милинковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Марија Тубић Божић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Миљан Перишић
Дарио Спасојевић
Предраг Ђукић

ХЕМИЈА И СТП ХЕМИЈСКЕ СТРУКЕ
Невенка Кузмановић
Митра Гајић
Соња Шавија
Љиљана Божић

СТП ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ
Снежана Мишић
Дејан Лучић

Живко Томић

СТП ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Миле Митровић
Јадранка Митровић
Јован Симеуновић
Јово Ристић

СТП ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ
Загорка Тимарац
Владенко Ковачевић
Димшо Антић

ПРАВО
Александра Михољчић

СТП МАШИНСКЕ СТРУКЕ
Радован Тодоровић
Жељко Пеулић

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Слађана Љубојевић

ОСТАЛО ОСОБЉЕ
Спаса Малиновић,хигијеничар
Слађана Малиновић,хигијеничар
Боја Симић,хигијеничар
Славица Шарић,хигијеничар
Бранка Јовић,хигијеничар
Звијездана Малиновић,хигијеничар
Милка Праћа,хигијеничар

Милан Илић,домар
Зоран Лазић,ложач
Милош Смиљанић,ноћни чувар
Борко Благојевић,ноћни чувар