Особље школе

РАДНИЦИ У ШКОЛИ

У школској 2019/2020. години, у школи ради укупно 75 радника, од чега 56 наставника, 19 ванаставног особља11 помоћних радника (домар, ложач, 2 ноћна чувара и 7 чистачица), стручни сарадници (педагог, социјални радник, библиотекар и кординатор практичне наставе), те рачуновођа, секретар, помоћник директора и директор.

Новка Марковић, директор
Драгица Бабић, помоћник директора
Драгослав Костић, педагог
Маја Тодоровић, социјални радник
Нада Билбија, библиотекар

Слађана Љубојевић, координатор практичне наставе

Драгица Сјенчић, секретар

Нада Јешановић, рачуновођа

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Мара Драгичевић 

Свјетлана Живковић

Љиља Илић

Дијана Мишић

Рајко Живковић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Вања Вујић

Аница Видаковић

Горан Марић

Ивана Шотра

 

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Анђа Бошковић

Свјетлана Микић

 

ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА СА КУЛТУРОМ РЕЛИГИЈА

Јелена Богдановић

Синиша Бабић

Тијана Поповић Дамјановић

Аида Окановић

 

ВЈЕРОНАУКА

ПРАВОСЛАВНА: Александар Стевановић

ИСЛАМСКА: Сафет Карахметовић

 

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Ружа Зарић

Александар Васић

Милица Вукајловић

 

БИОЛОГИЈА

Слађана Станковић

 

МАТЕМАТИКА
Анђелко Старчевић

Јован Микић

Анела Софић

Данијела Пурић

Дејана Савић

 

ФИЗИКА
Ранко Девић

Бранка Благојевић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Кристина Горановић

Горан Мишић

Марина Лукић

Данијел Лазаревић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Габриела Ђаковић

Мирко Милинковић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Марија Тубић-Божић

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Миљан Перишић

Дарио Спасојевић

Угљеша Малбаша

 

ХЕМИЈА И СТП ХЕМИЈСКЕ СТРУКЕ
Невенка Кузмановић

Митра Гајић

 

СТП ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ
Снежана Мишић

Дејан Лучић

Урош Шушак

 

СТП ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Миле Митровић

Јадранка Митровић

Јован Симеуновић

Јово Ристић

 

СТП ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ
Владенко Ковачевић

Димшо Антић

Дијана Гајић

Слађан Томић

 

ПРАВО
Марица Родић

 

СТП МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Драган Тутњевић

Зоран Зековић

Велибор Сојановић

Радован Тодоровић

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Слађана Љубојевић

 

ОСТАЛО ОСОБЉЕ
Спаса Малиновић, хигијеничар

Боја Симић, хигијеничар

Славица Шарић, хигијеничар

Бранка Јовић, хигијеничар

Звијездана Малиновић, хигијеничар

Милка Праћа, хигијеничар

Иванка Ковачевић, хигијеничар

Милан Илић, домар

Зоран Лазић, ложач

Милош Смиљанић, ноћни чувар

Борко Благојевић, ноћни чувар