Особље школе

РАДНИЦИ У ШКОЛИ

У школској 2017/2018. години, у школи ради укупно 73 радника, од чега 54 наставника, 11 помоћних радника (домар, ложач, 2 ноћна чувара и 7 чистачица), стручни сарадници (педагог, социјални радник и библиотекар), те рачуновођа, секретар, помоћник директора и директор.
Новка Марковић, директор
Драгица Бабић, помоћник директора
Драгослав Костић, педагог
Николина Симић, социјални радник
Нада Билбија, библиотекар
Драгица Сјенчић, секретар
Нада Јешановић, рачуновођа

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Мара Драгичевић 

Свјетлана Живковић

Љиља Илић

Дијана Мишић

Рајко Живковић

Милка Срђеновић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Вања Вујић

Горан Миловановић

Аница Видаковић

 

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Анђа Бошковић

Свјетлана Микић

 

ФИЛОЗОФИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПСИХОЛОГИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА СА КУЛТУРОМ РЕЛИГИЈА

Јелена Богдановић

Синиша Бабић

Тијана Поповић Дамјановић

Аида Окановић

 

ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Ружа Зарић

Петра Митровић

Александар Васић

Милица Вукајловић

 

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Слађана Станковић

Слободан Срдић

 

МАТЕМАТИКА
Анђелко Старчевић

Јован Микић

Анела Софић

Данијела Пурић

Дејана Савић

 

ФИЗИКА
Ранко Девић

Бранка Благојевић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Кристина Горановић

Марко Мркаљевић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Габриела Ђаковић

Мирко Милинковић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Јелена Буљић

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Миљан Перишић

Дарио Спасојевић

Угљеша Малбаша

 

ХЕМИЈА И СТП ХЕМИЈСКЕ СТРУКЕ
Невенка Кузмановић

Митра Гајић

Соња Шавија

Љиљана Божић

 

СТП ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ
Снежана Мишић

Дејан Лучић

 

СТП ЕЛЕКТРО СТРУКЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
Миле Митровић

Јадранка Митровић

Јован Симеуновић

Јово Ристић

 

СТП ЕКОНОМСКЕ СТРУКЕ
Загорка Тимарац

Владенко Ковачевић

Димшо Антић

 

ПРАВО
Наташа Алаџић Стевановић

 

СТП МАШИНСКЕ СТРУКЕ
Радован Тодоровић

Жељко Пеулић

 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Слађана Љубојевић

 

ОСТАЛО ОСОБЉЕ
Спаса Малиновић, хигијеничар

Слађана Малиновић, хигијеничар

Боја Симић, хигијеничар

Славица Шарић, хигијеничар

Бранка Јовић, хигијеничар

Звијездана Малиновић, хигијеничар

Милка Праћа, хигијеничар

Милан Илић, домар

Зоран Лазић, ложач

Милош Смиљанић, ноћни чувар

Борко Благојевић, ноћни чувар