За професоре

Списак ученика

ОДЛУКА  о организацији наставе на даљину за вријеме ванредне ситуације

ПЛАН И НАЧИН РЕАЛИЗЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА РАД  НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

 

СЕДМИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ЗА ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ

 

Формулар за мјесечни план

Формулар за годишњи план

 

Формулар за изказ – Word документ

 

Закључак Владе РС

Обавјештење

ИЗЈАВА – издвајање од плате

 

Допис из РПЗ-а од 02.04.2020. године

 

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ У АПРИЛУ 2020.

Допис за актив српског језика

Упитник  – страна 1

Упитник – страна 2

Нове инструкције за обрачун плате

 

Обавјештење о реализацији екскурзије

Закључак о одгађању екскурзија и школа у природи 1

Закључак о одгађању екскурзија и школа у природи 2

Обавјештеље о упутству за праћење, вредновање и оцјењивање ученика

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика – средње школе

 

План уписа ученика у средње школе за школску 2020-21. годину

 

Правилник о садржају и начину полагања матурског у средњим стручним и техничким школама

Правилник о садржају и начину полагања матурског испита у гимназији

 

Распоред активности за матуранте

Распоред полагања матурских и завршних испита 2019/2020. године

 

Школски календар за 2020/2021. годину

Распоред одјељења по смјенама

Распоред звона

Распоред учионица

Одјељење и разредници у 2020/2021. години

 

Упутство за дежурне наставнике

План рада секције