За професоре

Списак ученика

ОДЛУКА  о организацији наставе на даљину за вријеме ванредне ситуације

ПЛАН И НАЧИН РЕАЛИЗЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА РАД  НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

 

СЕДМИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ЗА ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ

 

Формулар за мјесечни план

 

Формулар за исказ

 

Обавјештеље за исказ