За родитеље

ОДЛУКА  о организацији наставе на даљину за вријеме ванредне ситуације

ПЛАН И НАЧИН РЕАЛИЗЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА РАД  НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

aplel

 

Препоруке за родитеље ученика