Новинарска секција

Јелена Богдановић
Уторак и четвртак, 7. час, учионица 10

 ПРОГРАМ РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ  

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: ЈЕЛЕНА БОГДАНОВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII
 1. Оснивање секције
X
 1. Анализа прошлогодишњих активности
X
 1. Читање омладинских часописа
X
 1. Израда плана секције
X
 1. Израда глобалног плана новина
X
 1. Подјела задужења
X
 1. Евиденција: вијест, извјештај, интервју
X
 1. Репортажа: Сајам књиге Београд
X
 1. Систематизација прикупљеног материјала
X
 1. Кориговање грешака
X
 1. Сарадња са другим секцијама
X
 1. Израда нацрта новина и припрема за штампу
X X
 1. Израда, штампање и слагање листа
X
 1. Дистрибуција новина
X
 1. Анализа рада секције
 X
 1. Актуелне теме: Свети Сава
X
 1. Едукација: фотографија у новинама, фоторепортер и фоторепортажа
 X
 1. Прикупљање материјала за нови број
 X
 1. Сарадња са другим секцијама
X
 1. Подјела задатака
X
 1. Едукација; новинарски стил и правописна правила
X
 1. Прегледање сакупљеног материјала
X
 1. Стваралачки покушаји: читање и анализа текстова
X
 1. Израда нацрта новина
X
 1. Израда нацрта новина
 X
 1. Едукација: карикатура
 X
 1. Преглед материјала
 X
 1. Праћење такмичења
 X
 1. Систематизација прикупљеног материјала – припрема за штампу
 X
 1. Припрема за штампу, штампање
X
 1. Дистибуција новина
 X
 1. Анализа рада секције
 X
 1. Писање извјештаја о раду секције
 X
 1. Фоторепортажа: матура и додјела диплома
 X