Драмско-рецитаторска секција

Свјетлана Живковић и Дијана Мишић
Уторак,7. и 8. час учионица 35

  ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА:  2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: СВЈЕТЛАНА ЖИВКОВИЋ И ДИЈАНА МИШИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Комедија Б. Нушића (Сумњиво лице/Народни посланик)
Х Х Х Х Х
  1. Такмичење у рецитовању родољубиве поезије за „Златну лиру“
Х Х Х
  1. Програм за матуранте
Х Х Х
  1. Технике читања
Х Х