Одбојкашка секција

Миљан Перишић
Уторак и четвртак, 7. час (дворана)

ПРОГРАМ РАДА ОДБОЈКАШКЕ СЕКЦИЈЕ

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 2

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: МИЉАН ПЕРИШИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
 1. Горње одбијање лопте
Х Х Х
 1. Доње одбијање лопте
Х Х Х
 1. Сервис
Х Х Х Х Х
 1. Пријем сервиса
Х Х
 1. Смеч
Х Х Х Х
 1. Блок
Х Х Х
 1. Игра 6:6
Х Х
 1. Систем 5:1
Х Х Х Х
 1. Одбрана углом напријед и назад
Х
 1. Напад из зоне 6
Х
 1. Напад из зоне 1
Х
 1. Поваљка, сун
Х Х
 1. Систем игре 4:2
Х Х