Атлетика

Дарио Спасојевић
Понедјељак, 7. час, дворана

ПРОГРАМ РАДА АТЛЕТСКЕ СЕКЦИЈЕ       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: ДАРИО СПАСОЈЕВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Трчање на кратке стазе
Х
  1. Трчање на средње стазе
Х Х Х Х
  1. Скок у даљ
Х
  1. Штафетно трчање
Х Х
  1. Бацање кугле
Х Х Х