Музичка секција – хор

/Габриела Ђаковић/
Уторак, 7. час (барака)