Музичка секција – хор

Габриела Ђаковић
Уторак, 7. час, учионица за музичку културу

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ХОР

       БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА: 1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: ГАБРИЕЛА ЂАКОВИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
  1. Обрада композиција прилагођених Светосавској академији
X X X X X
  1. Обрада композиција забавног карактера
  2. за матурско вече
Х Х Х Х Х
  1. Рад на музичко сценском приказу
X X X X