Ликовна секција

Марија Тубић-Божић
Уторак, 7. час учионица 9

      ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ        БРОЈ СЕДМИЧНИХ ЧАСОВА:  1

       ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОР: МАРИЈА ТУБИЋ БОЖИЋ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕСЕЦИМА
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
1.      Програм рада секције X
2.      Модерна уметност 20. века X X
3.      Кубизам X X
4.      Дадаизам и надреализам X X X
5.      Енформел и асамблаж X X X
6.      Оптичка уметност X X
7.      Поп-арт и плакат X X
8.      Осмомартовске честитке X X
9.      Боди-арт X X
10.  Фотографија, филм и цртани филм X X X
11.  Скулптура и гињола лутке X X
12.  Уметност оригамија X X