СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОГМ ЛИСТУ „ГЛАС СРПСКЕ“, 12.8.2020. ГОДИНЕ

memorandum

Број: 611- 835/2020

Датум: 21.8.2020. године

 

На основу члана 8. став 3. Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19), директор школе након прегледа достављене документације од стране Комисије за избор кандидата, оглашава:

   

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНОГМ ЛИСТУ „ГЛАС СРПСКЕ“, 12.8.2020. ГОДИНЕ

 

  1. Дипломирани инжењер машинства, 3 извршиоца ( 2 извршиоца пуна норма), 1 ивршилац 10 часова стручних предмета теоријске наставе и  3 часа практичне наставе у занимању 4. степена), на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године -31.8.2021.године

               1. Зоран Зековић из Фочe

               2. Велибор Стојановић из Модриче

              – за 10 часова стручних предмета теријске наставе и 3 часа практичне наставе у занимању 4. степена,  на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године – није било пријављених кандидата

  1. Математика, 17 часова седмично, на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године – 31.8.2021. године:

             1. Дејана Савић из Модриче

             2. Маја Игњатовић, Крушково Поље – Црквина

 

       3. Исламска вјеронаука, 3 часа седмично, до краја школске 2020/2021. године -31.8.2021. године:

             – није било пријављених кандидата

  1. Дипломирани инжењер информатике, професор информатике, дипломирани инжењер електротехнике, смјер рачунарство и информатика, дипломирани инжењер информационих технологија, 2 извршиоца ( 1 извршилац пуна норма, 1 извршилац 17 часова седмично), на одређено вријеме, до краја школске 2020/2021. године:

             1. Драган Тодоровић из Модриче

             2. Данијел Лазаревић из Добоја       

        5. Биологија, 10 часова седмично, на одређено вријеме, до 4.6.2021. године (до повратка раднице са породиљског одсуства):

             1. Слободан Срдић из Модриче

        6. Православна вјеронаука, 20 часова седмично, на неодређено вријеме:

             1. Александар Стевановић из Скугрића, општина Модрича

                                                                                                                   Директор

Новка Марковић, проф.

1 2 3 4 5 45