Рачунарска секција

Драган Тодоровић
Сриједа 7. час кабинет информатике бр. 12

Садржај са ове странице пребачен је на ново мјесто.

Линк за нову страницу је: Информатика

Конверзија бројних система

Задаци

Vježbe iz Access-a

Уџбеник за први разред гимназије