ОДЛУКА о организацији наставе на даљину за вријеме ванредне ситуације

Број: 611-220/23020

Датум: 19.3.2020. године

           НАСТАВНИЦИМА, УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

На основу члана 132,  а у складу  са чланом  57. став (1) Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број:41/18) и дописoм  Републичког педагошког завода Републике Српске број: 07/2.01/032-614-135/2020  од 18.3.2020. године, доносим:

 

                                                  ОДЛУКУ

о организацији наставе на даљину за вријеме ванредне ситуације

 

Члан 1.

Ораганизује се  настава на даљину у ЈУ Средњшколски центар „Јован Цвијић“ Модрича,  за све ученике од првог до четвртог разреда у гимназији и стручним техничким школама и за све ученике од првог до трећег разреда у стручним школама.

 

Члан 2.

Настава на даљину  организоваће се од 23.3.2020.године, по распореду часова ученика и предметних наставника путем  вибер група.

 

Члан 3.

Настава на даљину  неће се организовати за практичну наставу у стручним школама III ( трећег) степена за занимања: бравар, варилац, инсталатер, електроничар механичар, ауто-електричар и цвјећар/вртлар.

 

Члан 4.

Одјељењске старјешине су обавезне да формирају вибер групе одјељења у коју ће бити укључени сви ученици једног одјељења и предметни наставници.

 

Члан 5.

Сви ученици и наставници су обавезни да комуницирају само и искључиво у вријеме

часова по важећем распореду.

Члан 6.

Одјељењски старјешини према извјештајима предметних наставника, на крају седмице шаље извјештај школи  ( на школски e-mail: ss51@skolers.org) o присуству и учешћу ученика на настави.

Члан 7.

Предметни наставник води евиденцију и базу података о раду ученика у настави на даљину, како би се могао провести поступак вредновања и оцјењивања.

 

 

 

Члан 8.

Задужују се управа школе, наставници, ученици и родитељи да свакодневно буду доступни  и прате фејсбук и веб страницу школе због додатног информисања.

 

Члан 9.

Ова одлука  се примјењује  од 23.3.3020. године.

Директор

Новка Марковић, проф.