УПУТСТВО ЗА РАД  НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

УПУТСТВО ЗА РАД  НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА У НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

  1. Свако одјељење има формирану вибер групу, заједно са наставницима који предају у одјељењу.
  2. Према распореду часова, наставник у групи одјељења које има час даје задатак за тај час. Задатак може дати у облику упутства, разрађене наставне јединице, фотогфрафисано у форми фотографије или исписати у поруци и задатак за ученике шта треба да ураде до следећег часа. Такође, наставници треба максимално да користе веб страницу школе и тамо постављају материјале и задатке . На крају задатка ученицима написати маил адресу на коју ће послати поруку о учешћу у раду, урађеној домаћој задаћи, ријешеним питањима и сл.
  3. Наставник треба да формира фолдере са ученицима и прави базу података за сваког ученика, односно да чува његове радове као доказ учешћа у настави и материјал за оцјењивање ученика. Такође, треба да води евиденцију рада за сваки час у сваком одјељењу.
  4. На крају седмице послаће поруку одјељењском старјешини ко од ученика није учествовао у раду. А одјељењске старјешине шаљу извјештај на школски емаил да ли сучасови одржани, односно дати задаци ученицима и ко од ученика није учествовао у раду (табелу за евиденцију и извјештај преузеће са веб странице школе која ће бити постављена до петка 27. 03. 2020. године)
  5. Дакле вибер група се користи само за презентацију часа, односно упута за ученике шта да раде. Ученицима треба објаснити да не могу да одговарају и шаљу поруке навибер  групу одјељења, него искључиво на емаил адресу наставника.
  6. Одјељењски старјешина ће сваког дана прегледати поруке у групи и водити евиденцију да ли су наставници у вријеме часа дали задатак ученицима. Вибер група отприлике служи као дневник да се у њу упише садржај часа.
  7. Уколико поједини ученик не поштује правила или не укључује се у рад, одјељењскистарјешина ће контактирати родитеље и о томе их обавијестити и тражити рјешење.
  8. Овај начин рада треба исцрпно објаснити ученицима, тражити од ученика да информишу родитеље и искључиво се држати правила. Сваки одјељењски старјешина ће у групу свог одјељења поставити ово упутство и подсјећати ученике на правила рада.
  9. Настава на даљину даје предност самосталном раду ученика, истраживању, изради задатака, чак и раду у пару или мањим групама. Креативност у припреми и реализацији наставних јединица ће сада бити на великом нивоу. Дио ученика и наставника ће се одлично снаћи у овом начину рада, поготово ученици који су склони истраживачком раду и долажењу до сазнања индивидуалним радом. Поједини предмети омогућавају много лакше да се овако раде, док ће за поједине  предмете бити теже. Све недоумице и препреке које се појаве покушаћемо одмах отклонити како би што прије почелареализација наставе.
  10. Најважније у овој ситуацији позвати ученике и родитеље да се максимално ангажују и укључе, те да буду стрпљиви. Настава на даљину је настава, а никако мјесто за „ћаскање“и изражавање својих ставова, те тако и час на вибер групи је час гдје једно „пише“, а остали прузимају задатак и раде на њему.